Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Regulamin Track Day

REGULAMIN SJS TRACK DAY 03.02.2024

Tor Samochodowy „Kielce”

w Miedzianej Górze

       

 1. USTALENIA OGÓLNE

SJS Track Day zostanie przeprowadzony na Torze Samochodowym Kielce

w Miedzianej Górze, w dniu 3 lutego 2024 roku.

Wydarzenie dedykowane jest dla każdego kierowcy z ważnym prawem jazdy, bez względu na posiadane umiejętności z zakresu prowadzenia samochodu.

W ramach wydarzenia udostępniona jest cała infrastruktura Toru Kielce, na której przeprowadzane będą próby sportowe poprzedzone sesją zapoznania trasy oraz sesją treningową.

1.1.        Miejsce i termin wydarzenia:

Wydarzenie odbędzie się w  dniu 25.11.2023 (sobota), na terenie Toru Kielce.

Adres: Ćmińsk ul. Wykień 95,  26-085 Miedziana Góra.

GPS:       N 50.962571   E 20.541152,  N 50° 57.754'  E 20° 32.469'

1.2.        Organizator, informacje:

SJS Spółka Akcyjna ul. Władysława Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 16:00

tel. 12 410 00 81; tel. kom. 664 128 812, e-mail: biuro@sjs.pl

strona internetowa: www.sjs.pl

informacje o wydarzeniu w poniższym linku:

https://sklep.sjs.pl/pl/p/SJS-TRACK-DAY-25.11-Tor-Kielce/197

 

Lokalizacja biura wydarzenia:

Box VIP Room w pit line. Wejście na pit line furtką obok bramy głównej.

1.3.        Nawierzchnia prób : asfalt.

 

 

 1. PROGRAM

 

Program wydarzenia w dniu 03.02.2024r.

START 8:30

ZAKOŃCZENIE 15:30

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty harmonogramu.

 

TRENING I ZAPOZNANIE

Przed próba sportową dla każdego Zawodnika przygotowana jest:

- sesja zapoznania z trasą/ opisu

- sesja treningowa

 

 PRÓBA SPORTOWA

- przejeżdżana 5-krotnie na czas

- specyfikacja 100% asfalt

- odcinek specjalny o długości 3 km

 

- połączone sekcje toru - sekcja stadionowa, sekcja kartingowa, sekcja  przebiegająca przez odcinek leśny

- stop start i meta lotna

- beczka w centralnej sekcji toru

 

 NAGRODY

- voucher na przejazd KTM X-Bow

- torby Driving Experience

- puchary

 

 

 1. ZAPISY

3.1.        Uczestnicy

3.1.1.    Uczestnikami wydarzenia będą osoby, które wykupiły i opłaciły udział w wydarzeniu. Zapisy odbywają się przez stronę: sklep.sjs.pl

3.1.2.    Uczestnikiem wydarzenia jest kierowca lub kierowca z pilotem stanowiący załogę.

W samochodzie załogę stanowią wyłącznie dwie osoby, określani jako kierowca

i pilot. Kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy kategorii B, natomiast pilot ukończone 18 lat. Zabrania się przebywania w samochodzie poza pilotem innych dodatkowych pasażerów, szczególnie nie dopuszcza się przewożenia pasażerów na tylnych siedzeniach samochodów.

3.1.3.
Za zgodą organizatorów możliwe jest dopuszczenie do uczestnictwa osoby niepełnoletniej pod warunkiem zgody i wzięcia odpowiedzialności rodzica/ opiekuna prawnego osoby małoletniej. Dodatkowo w trakcie każdego z przejazdów wymagana jest obecność rodzica/ opiekuna prawnego w samochodzie prowadzonym przez osobę małoletnią. Rodzic/ opiekun prawny podpisuje ponadto w dniu wydarzenia odpowiednie oświadczenie.


3.1.4.
Pilot nie może prowadzić samochodu podczas wydarzenia. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona z dalszego udziału w wydarzeniu.

 

3.2.        Obowiązki uczestników

Do obowiązków uczestników należy:

3.2.1.    Zarejestrowanie się na wydarzenie poprzez wypełnienie i podpisanie oświadczenia.

3.2.2.    Obecność na odprawie uczestników o godz. 8:30.

3.2.3.    Przejazd trasy czyli tzw. zapoznanie w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym ze schematem próby.

3.2.4.    Udział w  treningach oraz próbach sportowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych oraz z zamkniętymi szybami i szyberdachem.

3.2.5.    Istnieje możliwość wypożyczenia kasków na cały dzień trwania imprezy po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym przy rezerwacji miejsc. Koszt 30 PLN.Ilość kasków jest ograniczona.

3.2.6.    Organizator zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli trzeźwości uczestników. Wszelkie zachowania wskazujące na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających będą skutkowały niedopuszczeniem do wydarzenia i brakiem  zwrotu opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu.

 

3.3.        Procedura zapisów

3.3.1.    Uczestnik zamierzający wziąć udział w SJS Track Day musi dokonać rezerwacji miejsca za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając maila na adres: biuro@sjs.pl lub poprzez dokonanie zapisu na stronie sklep.sjs.pl. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, marka i model auta, wersja nadwozia, pojemność silnika, moc i rodzaj napędu. Jeżeli na prawym fotelu będzie jeździł pilot należy również to zgłosić.

3.3.2.    Maksymalna liczba kierowców/załóg przyjętych na wydarzenie – do 100.

3.3.3.    W dniu wydarzenia podczas rejestracji należy czytelnie wypełnić i podpisać oświadczenie organizatora  z poprawnym wpisaniem wszystkich wymaganych danych, wraz z podaniem numeru prawa jazdy, które należy okazać do wglądu przy podpisywaniu oświadczenia.

3.3.4.    Przez fakt podpisania oświadczenia uczestnik przyjmuje do wiadomości, że bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas wydarzenia. Zrzeczenie to dotyczy właściciela toru, Organizatora, osób oficjalnych występujących w wydarzeniu, innych uczestników i ich sprzętu oraz straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

3.3.5.    Organizator ma prawo nieprzyjęcia rejestracji, w szczególnych przypadkach takich jak: nieetyczne zachowanie, nieczytelnie wypełnione oświadczenie, nieokazanie prawa jazdy.

3.4.        Opłata za imprezę.

3.4.1.    Wpisowe na udział w wydarzeniu na torze: 699 PLN brutto za osobę/ 749 PLN brutto z obiadem. W przypadku zakupu udziału także w Nocnym Kryterium Toru Kielce koszt wynosi 599 PLN brutto za osobę/ 649 PLN brutto z obiadem.

 

Opłatę należy wnieść przelewem podczas rezerwacji miejsc na stronie organizatora na konto bankowe:  41 1050 1445 1000 0090 3140 3042 lub poprzez płatność za pomocą PayU na stronie sklep.sjs.pl

3.4.2.    Opłata nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich.

3.4.3.    Zwrot opłaty może nastąpić w przypadku odwołania wydarzenia lub w przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia.

 

 1. UBEZPIECZENIE

4.1.        Kierowcy uczestniczący w wydarzeniu muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu.

4.2.        Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

 

 1. NUMERY STARTOWE

Numer startowy wydany podczas rejestracji przez organizatora kierowca we własnym zakresie musi umieścić na drzwiach samochodu po obu stronach. Brak numeru podczas trwania wydarzenia spowoduje niedopuszczenie do przejazdu próby.

 

 

 1. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

6.1.        Miejsce i czas: 25.11.2023. – sobota  w godz. 8:30 - 9:00.

 

Biuro rejestracji: Box VIP Room w pit line. Wejście z parkingu furtką obok bramy głównej.

6.2.        Dokumenty do okazania:

 • prawo jazdy kierowcy kategorii B.

 

 

 1. JAZDY TRENINGOWE

7.1.        Zapoznanie

Zapoznanie z trasą odbędzie się w jednej kolumnie za samochodem organizatora, wskazanym na odprawie uczestników. Prędkość dopuszczalna podczas zapoznania do 50 km/h. Podczas przejazdu  zapoznawczego dopuszczona jest jazda bez kasku.

7.2.        Treningi

W trakcie treningów będzie można skorzystać z pomocy i wiedzy instruktorów SJS Driving Experience omawiających z kierowcą technikę jazdy i optymalny tor jazdy. Podczas jazd treningowych kolejność startu jest dowolna. Moment startu i procedura zostanie omówiona na odprawie, będzie mieć charakter spokojny z zachowaniem bezpiecznego odstępu od poprzedniego samochodu. Każdy przejazd obowiązkowo odbywa się w kasku.

 

 

 

 1. OPONY

8.1.        Zabronione jest korzystanie z opon z tzw. kolcami lub innymi elementami przeciwpoślizgowymi na terenie całego obiektu „Tor Kielce”.

 

 

 

 1. PRZEBIEG IMPREZY

9.1.        Czas i miejsce opublikowania listy i kolejności startowej.

Lista uczestników dostępna będzie na bieżąco w internecie oraz zostanie ogłoszona podczas odprawy uczestników. Kolejność startu podczas przejazdów treningowych dowolna. Podczas przejazdów na czas obowiązuje kolejność zgodna z numerami startowymi począwszy

od numeru 1.

9.2.        Organizator wraz z instruktorami jest jedynym przedstawicielem przed uczestnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji.

9.3.        Serwis

Na parkingu można dokonywać napraw, oraz czynności serwisowych. Każda załoga ma obowiązek zachowania czystości na terenie całego obiektu niezależnie od rodzaju wykonywanych napraw. Do obowiązków załogi należy pozostawienie porządku w miejscu serwisowania pojazdu.

 

 1. PROCEDURA STARTU / POMIAR CZASU

10.1.      Sędzia na Starcie w chwili gdy uzna start załogi za bezpieczny, poda informacje kierowcy

i będzie to oznaczało rozpoczęcie odliczania ostatnich 15 sekund do startu. Samochód, który nie będzie mógł wystartować w ciągu 15 sekund po podaniu  sygnału startu  będzie  uznany  jako  zdyskwalifikowany  i zostanie  niezwłocznie  usunięty  w  bezpieczne  miejsce.

10.2.      Pomiar czasu na mecie próby będzie wykonywany z dokładnością do jednej setnej sekundy.

10.3.      Pomiar czasu elektroniczny – uruchomienie pomiaru czasu i jego zatrzymanie następuje po przecięciu fotokomórki.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO

11.1.      Warunkiem dopuszczenia do startu w treningach jak i przejazdach prób sportowych na czas jest poprawne zapięcie kasków i pasów bezpieczeństwa oraz zamknięcie drzwi i szyb. Zbyt luźne zapięcie pasów i kasków wynikające ze złej regulacji bądź niedbalstwa załogi spowoduje niedopuszczenie do startu.

11.2.      Kaski ochronne dla załogi muszą być typu stosowanego w sporcie motorowym posiadające znak homologacji producenta „E” lub homologację FIA (aktualną lub utraconą).

11.3.      Podczas całodniowego wydarzenia nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będzie Zespół Ratownictwa Sportowego.

 

 1. KLASYFIKACJA I KARY REGULAMINOWE

12.1.      Wyniki poszczególnych klasyfikacji ustala się poprzez zsumowanie pięciu najszybszych czasów kierowcy, uzyskanych na wszystkich próbach sportowych oraz kar czasowych z prób sportowych wraz ze wszystkimi innymi karami czasowymi.

 

 

12.2.      Klasyfikacja indywidualna z podziałem na 4 klasy: generalna, AWD, FWD, RWD. Dodatkowo wyłonione zostanie przez Instruktorów SJS najciekawsze auto eventu.

 

 

12.3.      Kary:

 • każde przesunięcie lub potrącenie wygrodzenia wymagające odbudowy - 05 sekund
 • przewrócenie lub przesunięcie poza obrys słupka lub opony - 05 sekund
 • naruszenie szykany wymagające odbudowy - 10 sekund
 • niewłaściwe przejechanie próby z ominięciem słupka, opony, szykany - 20 sekund

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych, stanowiących integralną część regulaminu imprezy jak również do całkowitego odwołania SJS Track Day z powodu działania sił wyższych.

 

 

 

 

                                                                                                                     

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium